ارزیابی فناوری اطلاعات

اتقان حسابرسی مالی و عملیاتی کسب‌ و کارهای نوین که در زیست بوم فناوری اطلاعات قرار دارند به حسابرسی، اطمینان بخشی و ارزیابی فناوری اطلاعات و امنیت سایبری وابسته است تا سطح اعتباربخشی گزارش‌های حسابرسی را ارتقاء‌ دهد.

مشاوره مديريت و مالي

موسسه تلاش دارد با ارائه راهکارهای مالی و مدیریتی به طراحی و پیاده‌سازی سازه‌ی مالی دستگاه و مشاوره مدیریت برای ساخت سازمانی تعالی محور در راستای سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری کمک و همیار دستگاه‌ها باشد.

حسابرسی عملیاتی

موسسه با فرایندی منظم، روشمند و با همراهی مشاورانی خبره در صنایع مختلف،‌ به ارزيابي اثربخشي، كارايي و صرفه ‌اقتصادي واحدهای متقاضی پرداخته و با طرح‌ و همیاری در اجرای راهکارهای نوآورانه موجبات پیشرفت و تعالی متوازن را فراهم می‌اورد.

حسابرسی مالی

موسسه با داشتن کارکنان مجرب، حرفه‌ای و متعهد و استفاده از فناوری اطلاعات حسابرسی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مالی را در بالاترین سطح برای ذینفعان و استفاده کنندگان صورت‌های مالی ارائه می‌نماید