نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

منشورات

حسابرسی مدیریت در بخش عمومی
راهنمــاي تهيه صورتهاي مالي ...
رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار
 
رهنمود عملی : مدیریت خطر تقلب در کسب و کار
تقلب هر اقدام یاترک عمدی طراحی شده را شامل می شود که به منظور فریب دیگران صورت می گیرد و باعث میشود قربانیان دچار زیان شده و عاملان آن به منافعی دست یابند. اصول کلیدی زیر سازمان را در مدیریت خطر تقلب کمک می نماید. اصل اول: برنامه مدیریت خطر تقلب ، اصل دوم : خطرات نوعی تقلب ، اصل سوم : فنون پیشگیری به منظور اجتناب از به وقوع پیوستن رویدادهای بالقوه تقلب ، اصل چهارم : فنون لازمبرای کشف تقلب رویدادها و اصل پنجم : فرایندهای مهار تقلب