نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

 
سند راهبردی موسسه

چشم‌انداز
موسسه حسابرسی مفید راهبر در افق 1404 موسسه-ای پیشرو در سطح منطقه است که با برخورداری از سرمایه فکری متعهد، توانمند و با انگیزه در فضای دانش بنیان، ارزش مدار و دارای نظام ارتباطی مؤثر و کارآمد، با اتقان و استواری از طریق نظارت اطمینان بخش و معاضدت در رشد حاکمیت مطلوب، پاسخگویی و تعالی دستگاه‌های خدمت گیرنده و نیز نقش آفرینی مؤثر در حرفه حسابرسی، ماندگار خواهد بود.

 

مأموريت

ارائه انواع خدمات تخصصي و حرفه‌اي بر اساس قوانين و مقررات و اصول و ضوابط جامعه حسابداران رسمي به تمامی دستگاههاي تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری و سایر دستگاههای متقاضي و تحقيق در متون اسلامي در زمينه حسابداري و حسابرسي، در جهت رشد حسابدهي و تعالي سازماني دستگاه هاي استفاده‌كننده از خدمات مؤسسه

 

ارزش‌ها

رعايت شئون و اخلاق اسلامي

مشتري‌‌مداري اصول گرايانه

مسئوليت‌پذيري و پاسخگوئي

نظم و انضباط

صداقت و درستكاري

شفافيت

امانتداري و رازداري

تمرکز بر نیازها و خواسته‌های مشتري

توسعه و توان افزايي منابع انساني

 

اهداف كلان

ارتقاء كارآئي، كيفيت و مطلوبيت حسابرسي و ساير خدمات حرفه‌اي مؤسسه و تسريع در ارائه به‌موقع گزارش ها.

افزايش توان كاري مؤسسه جهت برآوردن نيازهاي ذينفعان و واحدهاي مورد رسيدگي و دستگاه‌هاي متقاضي به خدمات حرفه‌اي.

تسهيل‌‌كننده بهبود كيفيت حسابدهي، انضباط مالي و ساز و كار اداره امور در دستگاه‌هاي متقاضي خدمات.

حركت متعهدانه در مسیر تعالي سازماني

 


راهبردها کسب و کار

تنوع در ارائه خدمات حرفه‌اي

توسعه بازار خدمات حرفه‌اي