نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

خدمات

حسابرسی عملیاتی
 
خدمات موسسه

برخی خدمات موسسه حسابرسی مفید راهبر :

خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني،

حسابرسی عملیاتی و عملکرد،

مشاوره مديريت و مالي،

طراحي و پياده سازي سيستم مالي،

خدمات مالي وحسابداري و مالياتي،

نظارت بر امور تصفيه،

و خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.