نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

آشنایی با موسسه

آموزش و تحقیقات
ارکان اصلی موسسه
استخدام
کمیته های تخصصی
 
سابقه
مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح كيفي اطلاعات و گزارشات مالي و مديريتي بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي، به عنوان مؤسسه غيرتجاري انتفاعي در اواخر سال 1371 تاسيس گرديده است. مؤسسه متعاقباً بر اساس مصوبه مورخ 17/5/1380 هيئت وزيران به عنوان مؤسسه حسابرسي عضو "جامعه حسابداران رسمي ايران" به رسميت شناخته شد. همچنين مؤسسه طبق مصوبه مورخ 22/6/1379 به عنوان "مؤسسه حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار" فعاليت مي كند.
موضوع موسسه
موضوع موسسه عبارتست از :
خدمات حسابرسي شامل انواع حسابرسي، بازرسي قانوني، مشاوره مديريت و مالي، طراحي و پياده سازي سيستم مالي، خدمات مالي وحسابداري و مالياتي، نظارت بر امور تصفيه، خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي شود و ساير مواردي كه توسط شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران اعلام و تاييد مي شود.
ساختار سازماني
نمودار زير ساختار تشكيلاتي مؤسسه را نشان مي دهد :